Bài 5: Kiểm tra tình trạng thằng nhỏ-Học Viện Sáu Chín

Bài 5: Kiểm tra tình trạng thằng nhỏ

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Muốn tập cơ PC cần gì?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Cách siết cơ PC?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Mức trung bình của người bình thường siết cơ PC được bao nhiêu giây?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Để có cơ PC khỏe, cần tập siết cơ PC trong bao lâu?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Khi siết cơ PC bị chuột rút thì phải làm gì?


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Vì sao cơ PC lại tập nhanh hơn cơ ngực, bụng...?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Khóa tu luyện được chia thế nào?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận