Bài 12: Cách hạn chế bắn pháo hoa-Học Viện Sáu Chín

Bài 12: Cách hạn chế bắn pháo hoa

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Xuất tinh sớm là bệnh?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Các nguyên nhân của xuất tinh sớm?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Đâu không phải cách đúng đắn để ngăn xuất tinh sớm?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận