Bài 14: Thực hành Thông Bội Quyền-Học Viện Sáu Chín

Bài 14: Thực hành Thông Bội Quyền

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Điểm S nằm ở đâu trên cơ thể phụ nữ?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Bí kíp Thông Bội Quyền nằm ở yếu tố?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận