Bài 13: Thông Bội Quyền - Đưa nàng lên đỉnh trong 5 phút-Học Viện Sáu Chín

Bài 13: Thông Bội Quyền - Đưa nàng lên đỉnh trong 5 phút

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Đâu là nguyên nhân của lãnh cảm?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Đâu là triệu chứng của lãnh cảm ở nữ giới?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận