Bài 10: Ngâm thơ trong lúc giã gạo-Học Viện Sáu Chín

Bài 10: Ngâm thơ trong lúc giã gạo

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Để có kinh nghiệm, bạn nên bắt chước động tác trong film người lớn?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Khi hành sự đúng cách, khu vực nào hoạt động nhiều nhất?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận