Bài 7: Những sai lầm khi lâm trận-Học Viện Sáu Chín

Bài 7: Những sai lầm khi lâm trận

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Đâu không phải là sai lầm khi lâm trận?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Đâu là yếu tố quan trọng khi hành sự?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận