Bài 6: Nụ hôn thần thánh-Học Viện Sáu Chín

Bài 6: Nụ hôn thần thánh

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Hôn giỏi là do bản năng, đúng hay sai?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Khi hôn, dùng răng làm nàng khoái cảm thực hiện thế nào?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Khi hôn có thể sử dụng các bộ phần nào?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Bài tập lưỡi liếm sữa chua thực hiện thế nào?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Bài tập nào giúp lưỡi linh hoạt hơn, phản xạ tốt hơn?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận