Bài 5: Đôi tay ma thuật-Học Viện Sáu Chín

Bài 5: Đôi tay ma thuật

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Đặc điểm nào của tay dễ làm phụ nữ lên đỉnh?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Cách chăm sóc đôi bàn tay đúng cách?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Dùng tay có thể làm phụ nữ đạt được dạng cực khoái nào?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Bài tập "Xòe bàn tay, đếm ngón tay" thực hiện thế nào?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận