Bài 4: Các dấu hiệu lên đỉnh của nàng-Học Viện Sáu Chín

Bài 4: Các dấu hiệu lên đỉnh của nàng

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Dấu hiệu khi nàng ở giai đoạn kích thích?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Dấu hiệu rõ ràng khi phụ nữ lên đỉnh?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Khi vội vã mạnh bạo sớm có thể làm cho?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Các giai đoạn để phụ nữ đạt cực khoái là gì?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Tại giai đoạn nào thì cô bé mới sẵn sàng cho sự xâm nhập?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận