Bài 2: Những quan niệm sai lầm về SEX-Học Viện Sáu Chín

Bài 2: Những quan niệm sai lầm về SEX

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Năng lực sex là bản năng?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc sex?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Sex nhiều có gây mệt mỏi không?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Thước đo cho sự thỏa mãn của phụ nữ?


Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận