Chính sách Bảo mật


Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin cần bạn cung cấp khi gửi thông tin để HỌC VIỆN SÁU CHÍN tư vấn và liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sau khi đăng nhập bằng thông tin mà bạn cung cấp và hộp thư điện tử của bạn. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho HỌC VIỆN SÁU CHÍN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


Phạm vi sử dụng thông tin

HỌC VIỆN SÁU CHÍN sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Liên hệ xác nhận đơn đăng ký và giao Mã kích hoạt cho bạn khi nhận được yêu cầu từ bạn;

- Cung cấp các thông tin liên quan khi bạn yêu cầu

- Gửi email giới thiệu các khóa học mới

- Gửi các thông báo về các hoạt động trên website

- Liên lạc và giải quyết với bạn trong những trường hợp đặc biệt

HỌC VIỆN SÁU CHÍN không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.

 

Lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ.


Người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn thuộc một trong những trường hợp sau:

HỌC VIỆN SÁU CHÍN

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của HỌC VIỆN SÁU CHÍN. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin) để tiến hành hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ do HỌC VIỆN SÁU CHÍN cung cấp.


Phương tiện và công cụ để bạn tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trên website hocviensauchin.com.

Bạn có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ HỌC VIỆN SÁU CHÍN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, HỌC VIỆN SÁU CHÍN sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của bạn thì tùy theo mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


Cơ chế tiếp nhận và giả quyết khiếu nại

Mọi tranh chấp phát sinh giữa HỌC VIỆN SÁU CHÍN và bạn (nếu có) sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng.

Thông tin cá nhân của bạn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn.

HỌC VIỆN SÁU CHÍN không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân, thông tin giao dịch khi không có sự cho phép đồng ý từ bạn.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của bạn, HỌC VIỆN SÁU CHÍN sẽ có trách nhiệm thông báo và phối hợp xử lý.

Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

HỌC VIỆN SÁU CHÍN không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.


Những đóng góp của bạn sẽ góp phần làm nâng cao chất lượng dịch vụ của 
HỌC VIỆN SÁU CHÍN. Mọi chi tiết hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0362 489 669

Email: h[email protected]

KHAI PHÁ BẢN NĂNG - THĂNG HOA CUỘC SỐNG!